Internship ScoutOut - BE A PART OF OUR FAMILY :)

ScoutOut คืออะไรนะ

ScoutOut คือผู้ให้บริการระบบการสรรหาบุคลากร ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งจะมาเปลี่ยนงานการสรรหาบุคลากรรูปแบบเดิมๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากร ให้กลายเป็นงานง่ายๆ เพื่อให้ได้คนที่ใช่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของเรา ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเรามีบริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

contact/ติดต่อ

Internship ScoutOut
597/5 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
020382639